mario_bruce


با سلام خدمت شما 

ورود به انجمن دو شرط دارد :

یک اینکه گیمیفیکیشن را دوست داشته باشید 

دو اینکه کسانی که گیمیفیکیشن را دوست دارند دوست داشته باشند :)

جدی می گم اگر بتونید به گروه چیزی اضافه کنید که عالی میشه 

فرم زیر به ما می گه که شما چطوری می تونید به ما کمک کنید


فرم زیر :)