خیلی خوشحالم که به امید خدا تونستیم  جلسه پنجم گروه مطالعه رو در پارک شفق در تاریخ 15 مرداد 94 برگزار کنیم 

5th event

ارائه های این جلسه از این قرار بودند :
  1. علیرضا رنجبر شورابی : فصل سوم کتاب gamification by design
  2. امیرحسین اسلامی : فصل چهارم کتاب Business gamification for dummies
  3. بهار مازندرانی : فصل چهارم کتاب Gamification revolution
  4. حسین وجدانی : قسمت دوم فصل دوم کتاب Reality is broken 
به نظر همه ی  بچه ها این جلسه بهترین جلسه گروه بود چون تقریبا درباره همه ی مسائلی که ارائه شد به بحث پرداختیم 
در ضمن جاتون خالی مصطفی عزیز هم بچه ها رو  بستنی مهمون کرد :)

عکاس : بهار مازندرانی